Om Ledoux

Ett svenskt investmentbolag med fokus på den svenska fastighetsmarknaden

Ledoux Investment är ett svenskt investmentbolag med fokus på den svenska fastighetsmarknaden. Ledoux Investments förvärvsstrategi är i ständig utveckling på grund av anpassning av de cykliska förändringarna på fastighetsmarknaden vilket innebär att investeringar sker i olika delsegment på fastighetsmarknaden samt i olika geografiska marknader. Portföljen ska dock ha en majoritet av investeringarna i bostadshyresfastigheter med höga och stabila kassaflöden i bolagets utvalda investeringsregioner. 

Som ett fastighetsinvestmentbolag med en portfölj med stor grund i den svenska marknaden för bostadshyresfastigheter ger vi investerare en unik möjlighet till direktinvesteringar i en marknad som historiskt skapat en mycket attraktiv avkastning till en begränsad risk. Fördelen för investeraren är att denne själv ej behöver tänka på förvärv, förvaltning och administration som oftast är ett hinder för investeringar direkt i fastigheter. Här får investeraren möjlighet att på ett enkelt sätt diversifiera sin portfölj mot fastighetsmarknaden utan att ta onödig marknadsrisk, vilket en noterad miljö innebär, och samtidigt ta del av kassaflödet som bostadshyresfastigheter genererar i form av stadiga hyresintäkter.

 
Image by Drew Beamer

01

Styrning & Bolagsstruktur

Businessman

02

Kontakta oss

Marknaden för hyresfastigheter

Hyresfastigheter har under de senaste +30 åren haft en lika god tillväxt som börsen inklusive utdelningar men med en betydligt lägre risk i form av volatilitet. Hyresfastigheter har historiskt sett haft en stabil totalavkastning över tid oavsett konjunkturella fluktuationer vilket främst beror på den reglerade hyressättningen och det stora behovet för bostäder.

Affärsidé och vision

Ledoux Investments Vision är att vara ett långsiktigt och hållbart börsnoterat investmentbolag med en stark närvaro på den skandinaviska fastighetsmarknaden.

 

Ledoux Investments Affärsidé är att förvärva och förädla fastighetsrelaterade bolag där vi med kunskap, aktivt ägarskap och ett hållbart tänkande skapar en god avkastning för alla intressenter.